slider
slider
slider
slider

رهگیری کالا

استعلام قیمت

سرویس های مشتریان

شرکت هما اکسپرس

راه موفقیت شما را کوتاه تر می کند

هما اکسپرس

شرکت هما اکسپرس در سال 1997 تأسیس شد و در همان سال فعالیت خود را تحت عنوان شرکت خدمات بار هوایی آغاز نمود. این شرکت با بهره گیری از کادر مجرب و امکانات به روز این شرکت توانست در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی را در میان شرکتهای خدمات بار کسب نماید. در سالهای اخیر علی رغم سایه سنگین تحریم های خارجی، این شرکت نه تنها به ارائه خدمات خود ادامه داد بلکه توانست با اتکا به توان داخلی و تلاش مضاعف نسبت به گسترش فعالیتهای خود نیز اقدام نماید. در ادامه این شرکت با ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات خود توانست علاوه بر عضویت انجمن حمل و نقل بین المللی ایران، به عضویت انجمن بین المللی FIATA و نیز انجمن بین المللی و معتبر IATA درآید که این امر خود حاکی از نحوه عملکرد این شرکت در سالهای اخیر است.

مطالعه بیشتر

کالاهای قابل حمل

برخی از انواع کالاهای قابل حمل توسط شرکت هما اکسپرس

{{-- d="M264.8,260.8C264.3,260.8,263.7,260.9,262.6,261.1C262.5,261.1,262.5,261.1,262.4,261.1C257,262,245.5,273.6,243.7,273.6C243.7,273.6,235.6,276.3,230.3,286.1C224.9,295.9,233,297.7,235.6,307.5C235.8,308.1,236.1,309.2,236.4,310C241.8,308.8,241.2,312.8,245.5,312.8C250,312.8,254.4,317.3,258.9,317.3C263.4,317.3,268.7,322.7,272.3,328C275.9,333.4,275.9,343.2,274.1,350.3C272.3,357.4,267.8,355.6,273.2,361.9C276.3,365.5,278.5,367.3,280.8,369.1C281.9,368.6,282.5,368.1,283.1,368C283.9,367.9,284.6,368.5,286.6,370.9C291.1,376.3,295.5,382.5,300,382.5C304.5,382.5,308,378,309.8,382.5C311.6,387,314.3,387,321.4,387C328.5,387,326.8,387,328.6,383.4C329.1,382.4,329.4,381.7,329.7,381.3C328.4,377,327.2,373.1,326.8,370.9C326.6,369.9,326.4,369,326.3,368.2C326.2,367.4,326,366.8,326,366.2C326,365.9,326,365.7,326,365.4C325.9,362.8,327.1,362.8,329.6,362.8C333.2,362.8,329.6,354.8,335,354.8C340.4,354.8,338.6,357.5,343,360.1C347.5,362.8,354.6,353.8,360.8,357.4C367,361,363.5,357.4,365.3,353C367.1,348.5,368,348.5,368,348.5L370.7,343.1C370.7,343.1,368,336.9,369.8,333.3C371.6,329.7,367.1,323.5,359.1,319.9C351.1,316.3,348.4,315.4,343.9,310.1C339.4,304.7,342.1,302.1,347.5,300.3C352.9,298.5,353.8,293.1,360.9,293.1C361.1,293.1,361.3,293.1,361.5,293.1C361.4,292.7,361.3,292.4,361.2,292C361,291.4,360.8,290.7,360.6,290.1C360.6,290,360.5,289.9,360.5,289.8C360.4,289.4,360.2,288.9,360,288.5C359.9,288.2,359.7,287.8,359.5,287.4C359.3,287,359.1,286.5,358.8,286.1C358.7,285.9,358.6,285.8,358.5,285.6C358.3,285.3,358.2,285,358,284.6C357.7,284.1,357.4,283.5,357,283C356.7,282.5,356.4,282,356,281.5C355.9,281.4,355.9,281.3,355.8,281.2C355.5,280.8,355.2,280.4,354.9,280C354.7,279.8,354.5,279.5,354.3,279.2C353.8,278.5,353.2,277.8,352.6,277C350.1,273.9,348.4,271.4,347,269.5C346,268.1,345.2,267,344.5,266.1C344,265.5,343.6,265.1,343.2,264.8C343,264.6,342.8,264.5,342.6,264.4C342.4,264.3,342.2,264.2,342,264.1C341.8,264,341.6,264,341.4,263.9C341.4,263.9,341.4,263.9,341.4,263.9C340.8,263.8,340.1,263.9,339.2,264.2C338.9,264.3,338.6,264.4,338.3,264.5C338,264.6,337.6,264.7,337.3,264.8C336.7,264.9,336.2,264.9,335.7,264.8C335.5,264.8,335.3,264.7,335,264.6C335,264.6,335,264.6,335,264.6C334.8,264.5,334.6,264.5,334.4,264.4C333.8,264.1,333.3,263.8,332.9,263.5C332.9,263.5,332.9,263.5,332.9,263.5C332.5,263.2,332.1,263,331.8,262.9C331.5,262.8,331.2,262.9,330.9,263.3C330.9,263.3,330.9,263.3,330.9,263.3C330.7,263.6,330.5,263.9,330.3,264.5C329.2,267.3,329.1,269.7,328.1,270.3C328,270.4,327.9,270.4,327.8,270.4C327.2,270.5,326.3,270.1,324.9,269C322.7,267.2,321.8,266.3,320.7,265.9C320.7,265.9,320.7,265.9,320.7,265.9C320.2,265.7,319.5,265.6,318.7,265.5C318.7,265.5,318.7,265.5,318.7,265.5C317.8,265.4,316.7,265.4,315.2,265.4C314.4,265.4,313.8,265.3,313.4,265.2C313.2,265.2,313,265.1,312.8,2 هما اکسپرس - حمل سریع
Fa / En