Fa / En

خدمات انبارداری

از دیگر مواردی که موجبات دغدغه های بازرگانان و تجار می باشد، انبارداری کالاهای وارداتی و صادراتی است.
از دیگر مواردی که موجبات دغدغه های بازرگانان و تجار می باشد، انبارداری کالاهای وارداتی و صادراتی است. از این رو شرکت هما اکسپرس با دارا بودن انبارهای لازم جهت نگهداری کالا، و نیز ایجاد ارتباط مناسب و همکاری با شرکتهای مختلف، آماده ارایه خدمات مناسب و استاندارد در زمینه انبارداری کالا می باشد.