Fa / En

خدمات هوایی

شرکت هما اکسپرس از ابتدای تأسیس نسبت به ارایه خدمات بار هوایی (صادرات / واردات) اقدام می نماید.
شرکت هما اکسپرس از ابتدای تأسیس نسبت به ارایه خدمات بار هوایی (صادرات / واردات) اقدام می نماید. ایجاد ارتباط خوب و گسترده به اغلب شرکتهای هواپیمایی فعال در ایران و اخذ نمایندگی از بسیاری از این شرکتها از جمله هواپیمایی جمهوری اسلامی، هواپیمایی امارات، هواپیمایی اتحاد، هواپیمایی ترکیش، هواپیمایی قطر و ... و نیز ایجاد شبکه گسترده در خارج از کشور، عقد قرارداد با شرکتهای مورد اعتماد در کشورهای دیگر جهت واردات کالا از توانمندیهای این شرکت در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به هم وطنان عزیز می باشد.