Fa / En

خدمات بسته بندی

نظر به سابقه طولانی و خوب شرکت هما اکسپرس در صادرات کالا از گمرکات هوایی کشور، و نیز با توجه به نیاز برخی مشتریان به ارایه خدمات بسته بندی از سوی این شرکت؛
نظر به سابقه طولانی و خوب شرکت هما اکسپرس در صادرات کالا از گمرکات هوایی کشور، و نیز با توجه به نیاز برخی مشتریان به ارایه خدمات بسته بندی از سوی این شرکت؛ شرکت هما اکسپرس پس از ایجاد بستر لازم و نیز به کارگیری افراد با تجربه در زمینه بسته بندی کالا، ارایه خدمات بسته بندی را در سطح استاندارد و قابل قبول از چند سال گذشته آغاز نمود و در حال حاضر با افزایش توان خود در این راستا و نیز بهره گیری امکانات بیشتر سعی در بهبود و ارتقاء کیفیت تا حد عالی را دارد. همچنین این شرکت آمادگی ارایه خدمات بسته بندی برای کالاهای خطرناک (DGR) را نیز دارد.