Fa / En

حیوان زنده

حیوانات زنده بر اساس شرایط و قوانین بین المللی، کشوری و شرکت حمل کننده پذیرش می شوند. بر این اساس پذیرش حیوان زنده مستلزم انجام هماهنگی های قبلی می باشد. از این رو رعایت موارد زیر در پذیرش حیوان الزامی می باشد. تنها حیواناتی که از شرایط و سلامتی خوبی برای حمل تا مقصد نهایی برخوردار باشند برای حمل پذیرفته می شوند. همچنین اظهار فرستنده در صورتی که حیوان باردار بوده و یا در ۴۸ ساعت گذشته زایمان نموده الزامی می باشد چرا که حمل حیوان باردار امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه دامپزشک گواهی بلا اشکال بودن حمل را صادر نماید.


هماهنگی قبلی

قبل از پذیرش حیوان می بایستی درخواست از سوی فرستنده ارسال گردد و این درخواست تایید گردد. به همراه درخواست مدارک مورد نیاز نیز می باست ارسال گردد .

 

مدارك پزشكي واسناد مورد نياز در فرودگاه مبداء

كامل بودن تمام اسناد قابل اطلاق مثل مجوزهاي ورود به كشور مقصد .
اصل گواهی معتبر بهداشتی بین المللی صادره از دامپزشکی دولتی کشور مبدا
تائید کتبی قرنطینه دامپزشکی فرودگاه
مدارك واكسيناسيون معتبر
شناسنامه یا گذرنامه حیوان
تکمیل فرم مخصوص ۰۳ برگی درخواست انجام امور موجود زنده

 

بسته بندی (قفس) حیوان زنده

شرایط قفس حیوان زنده برای حیوانات مختلف یکسان نمی باشد و مستلزم رعایت استانداردها و قوانین بین المللی می باشد. اما به طور کلی شرایط عمومی قفس باید به صورت زیر باشد:
قفس باید محکم و تمیز باشد
برای جلوگیری از فرار حیوان دارای قفل و بست مناسب و کافی باشد.
دارای منافذ کافی برای جریان هوا باشد.
دارای فضای کافی برای نشستن، ایستادن و یا گردش حیوان باشد.
عاری از هر گونه نقاط تیز و یا برنده باشد.
مانع از نشت مایعات شود.
مسافر موظف است چند ساعت پیش از پرواز غذاي سبك به حيوان دهد تا دچار ناراحتی نگردد و درصورت وجود پرواز بيش از ۲ساعت بمیزان کافی آب در قفس قرار دهد. بستن قلاده درون قفس برای حیوان ممنوع است زیرا پوزه حیوان باید آزاد باشد. تحویل حیوان در مقصد براساس فرم تنظیم شده در مبدا به فرد ذکر شده صورت می پذیرد. بر اساس فرم تکمیل شده در مبدا هرگونه هزینه اضافی اعم از: خدمات دامپزشکی، قرنطینه، هزینه اسکان، تغذیه، ترخیص، بازگشت به مبدا، جریمه و…. حیوان بر عهده صاحب بار می باشد. برخی حیوانات مانند اسب نیار به مهتر(همراه حیوان) دارند که باید در این خصوص هماهنگی های لازم صورت پذیرد.