Fa / En

خدمات حمل کالاهای فاسد شدنی

همواره حمل کالاهای فاسد شدنی مانند گل، سبزیجات، دارو، میوه و ... یکی از دغدغه های مهم بازرگانان و تجار بوده است.
همواره حمل کالاهای فاسد شدنی مانند گل، سبزیجات، دارو، میوه و ... یکی از دغدغه های مهم بازرگانان و تجار بوده است. از این رو شرکت هما اکسپرس با همکاری خوب شرکتهای هواپیمایی و برخی کریر های زمینی بستر مناسبی را جهت ارایه این نوع خدمات برای مشتریان خود فراهم آورده است.